Türkiye Göstergebilimi Çevresi Canlı Yayını

 

 

Söyleşilerimiz Türkiye Göstergebilimi Çevresi sos­yal medya he­sap­la­rın­dan canlı ola­rak ya­yın­lan­mak­ta­dır. Canlı yayın sı­ra­sın­da açı­lan pen­ce­re­nin al­tın­da­ki yorum bö­lü­mü­ne gö­rüş­le­ri­ni­zi ve so­ru­la­rı­nı­zı ya­za­bi­lir­si­niz.
 

Lüt­fen aşa­ğı­da­ki sos­yal medya ka­nal­la­rın­dan bi­ri­ni se­çi­niz.

 

Canlı yayını FACEBOOK‘tan izlemek için BURAYA tıklayınız.

Canlı yayını YOUTUBE‘dan izlemek için BURAYA tıklayınız.

ÖNCEKİ CANLI YAYIN VİDEOLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

Yo­utu­be ka­na­lı­mı­za abone ola­bi­lir, bil­di­rim­le­ri­ni­zi aça­rak ya­yın­la­rı­mız­dan ha­ber­dar ola­bi­lir­si­niz.

 

Türkiye Göstergebilimi Çevresi Canlı Yayını için yorumlar kapalı
Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.