Çalıştaya Çağrı

Çalıştaya Çağrı
3Nisan 2022
  Ulus­la­ra­ra­sı Ba­lı­ke­sir Gös­ter­ge­bi­lim Ça­lış­ta­yı: GE­LE­CE­ĞE GÖS­TER­GEBİLİMLE BAK­MAK 16-18 Ha­zi­ran 2022, Avlu Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi-Ba­lı­ke­sir / Tür­ki­ye   Ulus­la­ra­ra­sı Gös­ter­ge­bi­lim Ça­lış­ta­yı 16-17-18 Ha­zi­ran 2022’de Tür­ki­ye’nin Ba­lı­ke­sir şeh­rin­de dü­zen­le­ne­cek­tir. Ça­lış­tay, “Ulus­la­ra­ra­sı Ba­lı­ke­sir Gös­ter­ge­bi­lim Ça­lış­ta­yı: Ge­le­ce­ğe Gös­ter­ge­bi­lim­le Bak­mak” baş­lı­ğı al­tın­da ve fark­lı alan­la­rın gös­ter­ge­bi­lim ile iliş­ki­le­ri..
Ana Sayfa
Çalıştaya Çağrı için yorumlar kapalı
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.